Katrijn van de Vrande

Denken, ontwerpen en doen… Filosofie, schetsen en uitvoeren. Een boek van Bruno Latour, een potlood, computer of en een kopje koffie met de aannemer. Een gefragmenteerde werkweek, waarbij ik wil kunnen blijven nadenken over een klein detail in de uitvoer, maar ook over waar we naartoe gaan in onze wereld. Hoe krijgen we steden die veerkrachtig zijn en hoe kun je visies ten uitvoer brengen, terwijl de werkelijheid doordendert?

  • 2022 oprichting van Sprout. Doel: hoe kunnen we samen (met RET, VPDelta, Gemeente Rotterdam ea) de omgeving van de metro openbreken en klimaatadaptief maken? Vanuit filosofisch en praktisch groenperspectief¬† benadert Sprout de opgaves die er liggen rondom het metronetwerk in de stad voor nu en voor in de toekomst.
  • ik werk als supervisor en adviseur omgevingskwaliteit via Dorp, Stad en Land (Rotterdam)
  • als zelfstandig geregistreerd architect (MSc Architecture TUDelft) werk ik aan nieuwbouw en verbouw van uiteenlopende projecten en realiseer dit in samenwerking met verschillende zelfstandigen en aannemers.
  • ik geef lezingen filosofie (afgestudeerd BA filosofie Erasmus Universiteit) aan academie van Bouwkunst Rotterdam en St Lucas in Antwerpen.
  • OOSTZEEDIJK 108 – ROTTERDAM
    Home – Sprout Environment https://sproutenvironment.com/
    welkom voor kop koffie in de Achtertuin deachtertuinrotterdam.nl