opwaaiend stof

Wat is de rol van de architect in de maatschappij van vandaag? Welke wereld zijn we op dit moment bewust of onbewust aan het scheppen?

Aan de Erasmus Universiteit ben ik najaar 2017 afgestudeerd als filosoof BA. Zie link hieronder om mijn scriptie te lezen.

Ik geef lezingen en workshops mbt de vraag of het mogelijk is om als ontwerper (architect of stedebouwkundige, planoloog of beleidsmaker) moreel verantwoordelijk te handelen….
…..terwijl misschien de processen die door dat handelen op gang worden gebracht contingent zijn?

Sinds 2018 verzorg ik de lezingenreeks ‘filosofie en architectuur’ aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, sinds 2022 gastcolleges aan het St Lucas. Met het project Sprout, dat ik samen met Tanja Lina oprichtte ( https://www.tussentuin.nl/) verbind ik de theorie van Latour aan de praktijk van de stad. Met een pas verkregen subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een opdracht van Rotterdams Weerwoord werken we aan onderzoek (zowel op straat interviews, uitdenken van casestudies als ontwerpen) en schrijven we toe naar een handreiking voor de RET, gemeente en andere partners op weg naar een klimaatvriendelijke, prettige metro-omgeving.