emancipatie met meer humor?

antigone portretWerken, kinderen en de tragedie van Antigone, een bijzondere combinatie… Maar juist door deze prachtige¬†tragedie van Sophocles weer te lezen en te begrijpen in onze huidige tijd, ontstaan er nieuwe inzichten. Ook, of juist, in het emancipatie debat.

Met dank aan begeleider dhr J. de Mul, hoogleraar Filosofie van Mens aan Cultuur (EUR).

Een tragedie over het Nederlandse Moederschap anno 2015