opwaaiend stof

Wat is de rol van de architect in de maatschappij van vandaag? Welke wereld zijn we op dit moment bewust of onbewust aan het scheppen?

Aan de Erasmus Universiteit ben ik najaar 2017 afgestudeerd als filosoof BA. Zie link hieronder om mijn scriptie te lezen.

Ik geef lezingen en workshops mbt de vraag of het mogelijk is om als ontwerper (architect of stedebouwkundige, planoloog of beleidsmaker) moreel verantwoordelijk te handelen….
…..terwijl misschien de processen die door dat handelen op gang worden gebracht contingent zijn?

Daarnaast start ik medio april 2018 met een lezingenreeks ‘filosofie en architectuur’ aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam.